Aromaty i mieszanki aromatyczne

Katalog produktów

Produkty z tej grupy znajdują zastosowanie jako samoistne aromaty, a także mogą być wykorzystywane w celu poprawy smakowitości wielu wyrobów mięsnych z różnych grup towarowych. Szeroka ich technologiczna przydatność wynika z łatwego aplikowania w różnych układach mięsnych. Mogą być stosowane po rozpuszczeniu w roztworze wodnym lub bezpośrednio dodawane do masy mięsnej.

Aby poznać całą ofertę prosimy o kontakt pod numerem  tel. +48 663 219 888, +48 663 709 777
e-mail: dominik.wronka@krist.pl, jerzy.wajdzik@krist.pl