Preparaty solankowe

Katalog produktów

Funkcjonalno-przyprawowe preparaty solankowe wymienione w tej grupie towarowej znajdują zastosowanie w produkcji wielu wyrobów mięsnych, przy wytwarzaniu których stanowią bazę do sporządzania nastrzykowych oraz zalewowych solanek peklujących. Różnorodność preparatów pozwala na sporządzenie solanek fosforanowych, jak również bezfosforanowych, przeznaczonych do uzyskania wielkości przyrostu masy w szerokim zakresie jego wartości. W rezultacie można przy ich użyciu programować wydajności produkcyjne wyrobów mięsnych kształtując równocześnie ich profil smakowy.

Aby poznać całą ofertę prosimy o kontakt pod numerem  tel. +48 663 219 888, +48 663 709 777
e-mail: dominik.wronka@krist.pl, jerzy.wajdzik@krist.pl